d/o ‘Blaen y Coed, Ffordd Derwen,
Y RHYL.
Sir Ddinbych LL18 2LS
CYMRU
Ffôn: 0773 6543156
E-bost: dafydd@siopymorfa.com
Cyswllt / Contact: Dafydd Timothy
***
Llyfrau Newydd ac Ail-law ~
Cyflenwr Ysgolion a Llyfrgelloedd ~
Gwasanaeth Cyfieithu Annibynnol (Saesneg-Cymraeg/Cymraeg-Saesneg) ~
Aelod: Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
***
New & Second-hand Books ~ Supplier to Schools & Libraries ~
Independent Freelance Translation Service
(English–Welsh / Welsh-English) ~
Member of the Association of Welsh Translators and Interpreters
****